Skip to main content
Facebook

Följ Evas arbete och konstgrupper på Facebook

Instagram

Bildblogg där du kan följa Evas processer

Gallerier

Du finner Evas verk hos olika gallerier, konsthandlare och designbutiker

Inredningsdesigner

Fråga efter tillgängliga verk

Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2024

Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2024

Eva har den 27/3 2024 erhållit Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium. Konstnärsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Nämnden delar varje år ut cirka 160 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans och film. Till Konstnärsnämndens uppdrag hör också att göra utredningar i kulturpolitiska frågor samt analyser av konstnärernas sociala och ekonomiska villkor.

 
Translate »