DARKNESS SERIES – 2019/2020


Som alltid kommer inspiration från naturen och de olika fenomen och dualiteter som uppstår.

Denna grupp är baserad på Fibonacciserien, en serie proportioner som finns kodad i naturen och som ständigt återkommer. Formerna är uppbyggda på repetition genom att efterlikna olika organismers sätt att klona sig själv och på så sätt växa fram. Alla skulpturer är unika och uppbyggda genom
att först dreja alla delar och sedan sammanfoga. Vissa skulpturer består av över 1000 mindre delar som har byggts på i olika lager. Skulpturerna är glaserade i lager av matta glasyrer som bygger upp textur i kontrast till detaljerna i blank platinametall.

Resultatet – The Darkness Series visades på en utställning på Konsthallen Lokstallet i Strömstad augusti 2020.

Konsthallen Lokstallet