UNDER YTAN

Utsmyckning utomhus entré  Kärraskolan Göteborg – 2018

Uppdraget var att skapa en utsmyckning kring temat vatten, ett blickfång framför entrén som skulle förändras under dagen och i olika väder.

Jag valde att skapa, inte bara ett blickfång, utan även en samlingsplats vid entrén till skolan.
Eftersom det är en skola ville jag skapa ett verk som barnen kunde inte bara titta på utan uppleva genom att vistas bland skulpturerna, känna och sitta på.

Genom att avgränsa platsen med en öppen ring av granit med sittplatser bildades en fiktiv bassäng, eller ett hav. Innanför samlas fem skulpturer i betong klädda med mosaik, organiska former som kan upplevas som både havsdjur eller stenar under en vattenyta.

Några toppar sticker upp ovanför den fiktiva vattenytan och dessa är klädda med spegelmosaik.
Spegelmosaiken speglar himmeln och fångar dess olika utseenden under dagen och reflekterar dagen och årstidernas olika solljus.

Verket består av fem skulpturer i betong ( med frigolitkärna) som är klädda med mosaik gjord från återvunnet glas som tillsammans binds ihop av en rund yta ( 5 meter i diameter) också klädd med mosaik.
I verket ingår en delvis rund ring av granitblock med träbänk ovanpå.
Verket har även egen belysning som lyser upp under dagens mörka timmar.