19/2 – 9/3 – 2022

Eva Zethraeus gestaltar genom en minutiöst detaljerad arbetsmetod naturens växtkraft och komplexitet. Hennes tidskrävande arbetsmetod är i sig en spegling av de komplicerade mekanismer, som styr det organiska livets utveckling, vilket resulterar i såväl invecklade som självklara former. De är stillastående men samtidigt i ständig rörelse.

I utställningen Garden of Earthly Delights möter betraktaren en serie skulpturer som alla utvecklats ur och genom varandra både tekniskt och konstnärligt. Titeln anspelar på Hieronymus Bosch välkända triptyk med samma namn, där det fåfängliga i våra mänskliga aktiviteter illustreras. En underton av skörhet och förgänglighet kan också läsas in i Zethraeus skulpturer, även om den obändiga livslusten dominerar.

Foto Karin Björkquist