Eva Zethraeus

Jag inspireras givetvis av naturens formspråk
men även utav dess dubbelhet. Det finns
undersökande värden i återkommande former
som genererar nya konstellationer.
Jag har tagit fasta på olika organismers sätt
att replikera sig och på så sätt konstruerat
(och dekonstruerat) egna, som ibland kan äga
en hög grad av komplexitet. Det finns en
spännande utmaning i att utveckla ett nytt
formspråk men även att arbeta med
materialet, porslinet, i större format.

Bakom det som till synes verkar vara ett
kaotiskt universum visar sig allt vara format av
en hemlig kod eller lag. Vad är harmoni och
varför är vissa former mer tilltalande än andra?
Skulpturerna är resultatet av ett pågående
undersökande arbete. Det som undersökts är
både form och den komplicerade keramiska
processen.

Eva Zethraeus är yrkesverksam keramiker
med ateljé på Konstepidemin i Göteborg.
1998 tog hon MFA vid Högskolan för Design
och Konsthantverk (HDK).

Eva ställer ut både nationellt och
internationellt, aktuell senast i maj/juni med
sin första solo utställning i USA på Hostler
Burrows Gallery i New York.

Eva finns representerad på bl.a. på
Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska
Museet i Göteborg.
Under 2016 tilldelades Eva både
arbetsstipendier från Västra
Götalandsregionen och Konstnärsnämnden.

I am inspired by dualities in nature, like corall, virus and mathematical occurances in nature like the Fibonacci series and the Golden Section.

I am constantly trying to explore the limits of my materials, but using traditional techniques.

I work with series of sculptures in porcelaine clay, working inspired from different themes but their commonality is always nature, science and mathematics. My sculptures are the result of an ongoing research of form and the complicated nature of the ceramic process. In recent work focus has been on the Golden Section and my fascination for the Fibonacci Series reaccurance in nature. Behind what seems to be a chaotic universe, everything is created through a secret code. What is harmony and why are some forms more appealing than others?

I work with porcelain and make my sculpures by throwing on the wheel and then altering and assembling many parts to make larger more complicated pieces.

Eva Zethraeus Is a full time ceramic artist with a studio at Konstepidemin In Gothenburg/ Sweden. 1998 was awarded an MFA in Applied Arts and Crafts in Ceramic Art from the College of Applied Arts and Crafts – HDK Valand.

Eva exhibits both nationally and internationally, her first solo show in the USA was at Hostler Burrows Gallery in New York 2018.

Evas work is represented at, among others, Nationalmuseum in Stockholm, Röhsska Museum in Gothenburg.

2016 Eva was awarded a national one year work scholarship and a regional one year work scholarship from the Västra Götland Region.