Med ett metaforiskt bildspråk konstruerar och dekonstruerar jag intrikata former som inkapslar det komplexa sättet som organismer växer och utvecklas. Samtidigt har jag utvecklat en minutiöst detaljerad arbetsmetod som är lika komplex.

Arbetsmetoden är långsam vilket för mig är nödvändigt då processen föder nya ideer och tankar som flätas in i arbetet.

Jag arbetar i porslinslera, varje skulptur är uppbyggd av hundratals delar som är individuellt drejade och omformade och sedan sammansatta.

Varje ny skulptur blir en vidareutveckling av den förra.

Ambitionen med mitt konstnärliga arbete är att skapa inte bara unika former utan att de tillsammans uttrycker styrka, en inneboende växtkraft, men även skörheten i att allt kan lätt förstöras och förgås. Det är förstås en antydan på naturen och miljöförstörelse, där jag ändå hyser ett hopp över att naturen kan övervinna människans förödande påverkan på vår planet