Utställning “The Inner Nature of All Things Alike” – 2018

Utställningen visade arbeten som inspirerats av dubbelheter i naturen.

Det finns onekligen skönhet i virusens livscykel – hur mikroskopiska paket av gener och proteiner kan ta sig fram i världen, genom att övervinna värdens ( människa, djur eller växt) komplexa försvarsmekanismer och säkerställa sin överlevnad och existens genom att göra nya kopior av sig själv.

Vad som är ännu vackrare är mångfalden av dessa cykler. Till exempel finns ett virus som infekterar blommor som integrerar sitt DNA med värdens. Detta gör det svårt att se var en organism börjar och den andra slutar.

Konsthantverkarna