Eva tilldelades 7/11 det Adlerbertska konststipediet. Stipendiet administreras av kulturföreningen Gnistan. Utdelandet skedde  i pelarsalen till det gamla Frimurarhuset på Södra Hamngatan. Eva var en av elva mottagare.