Late Autumn Art Show

en samlingsutställning med verk från år 2020

Eva deltar i en samlingsutställning på Konstepidemins galleri 27/11 – 20/12.

Konstepidemins webbplats