Verket “Brown/Green Sinuate Cluser” införskaffades av Riksdagen i samband med Evas utställning hos Konsthantverkarna i Oktober 2018, och är nu en del av deras permanenta samling.