Eva ställer ut på Saatchi gallery; London med sex andra svenska konsthantverkare inom ramen för Widell Projects. 2-5 Februari.

 

 

http://www.craftscouncil.org.uk/organisations/widell-projects