Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2024

Eva har den 27/3 2024 erhållit Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium. Konstnärsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Nämnden delar varje år ut cirka 160 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans och film. Till Konstnärsnämndens uppdrag hör också att göra utredningar i kulturpolitiska frågor samt analyser av konstnärernas sociala och ekonomiska villkor.