Några nytagna bilder från verkstaden.

Foto Karin Björkquist.